”Att förstå sin yrkesroll är en framgångsfaktor i en kvalitativ kompetensutveckling. För en hållbar kompetens krävs motivation och ambition till ständigt lärande. Detta ser jag som viktig nyckeln till att nå framgång och sin fulla potential”

Annika Malm, grundare av CE Solutions AB

Mission: utbilda och utveckla medarbetare att bli
stolta, trygga och framgångsrika ambassadörer

Annika-Malm

Annika Malm är utbildad Beteendevetare med psykologiexamen, Diplomerad HR Business Partner och Professionell Coach, med fokus på utbildning och utveckling för att skapa hållbar kompetens.

Med över 20 års erfarenhet inom arbetsmarknadsfrågor, Supported Employment och kompetensutveckling från USA och Sverige.

Har utbildat över 4000 personer inom privat och offentlig sektor, och är starkt driven i att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att nå framgång.

Med gedigen metodkunskap och erfarenhet som arbetskonsulent, chef och utbildningskonsult ser jag ett stort behov av att konkretisera det komplexa arbetet. Dessutom, vikten av ett ständigt lärande och personlig utveckling för att skapa den framgång som arbetet kräver.

Genom att bidra med kunskap, verktyg och metoder samt inspiration är jag övertygad om att medarbetares förutsättningar att nå framgång ökar.

Tillsammans med mitt intresse för kompetensutveckling kan jag bidra till att utveckla medarbetare att bli trygga, stolta och framgångsrika ambassadörer.

icon About

Engagerad i att utbilda och utveckla medarbetare till att nå sin fulla potential.