”Att förstå sin yrkesroll är en framgångsfaktor i en kvalitativ kompetensutveckling. För en hållbar kompetens krävs motivation och ambition till ständigt lärande. Detta ser jag som viktig nyckeln till att nå framgång och sin fulla potential”

Mission: utbilda och utveckla medarbetare att bli
stolta, trygga och framgångsrika ambassadörer

Vårt stjärnteam och professionella coacher

Annika

Grundare/Professionell coach

Annika-Malm

Annika Malm är utbildad Beteendevetare med psykologiexamen, Diplomerad HR Business Partner/Förändringsledare och Professionell Coach, med fokus på utbildning och utveckling för att skapa hållbar kompetens.

Med över 20 års erfarenhet inom arbetsmarknadsfrågor, Supported Employment och kompetensutveckling från USA och Sverige.

Har utbildat över 5000 personer inom privat och offentlig sektor, och är starkt driven i att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att nå framgång.

Med gedigen metodkunskap och erfarenhet som arbetskonsulent, chef och utbildningskonsult ser jag ett stort behov av att konkretisera det komplexa arbetet och stötta medarbetare på vägen. Dessutom, belysa vikten av ett ständigt lärande och personlig utveckling för att skapa den framgång som arbetet kräver.

Har aktivt arbetat för att identifiera och utveckla konkreta nycklar till att nå framgång i arbete med arbetsmarknadsfrågor.

Vi är övertygade om att vi har kommit en bra bit på vägen, och vill därför dela med oss av våra nycklar till framgång.

Genom kompetensutveckling och coachning skapas rätt förutsättningar till att utveckla sin fulla potential och bli en framgångsrik stjärncoach 🌟

Malin

Kommer snart

Stardust and magic in woman hands on dark background

Info kommer snart.

icon About

Investera i dig själv och nå din fulla potential.