Ta din utveckling till nästa nivå - Bli en stjärncoach🌟

4

coachtillfällen

1

uppföljning

Online

Digital/mobilt

5

månader

ce Excellence coachprogram

Vill du utvecklas i din roll och öka din personliga utveckling med tydliga resultat?

Genom personlig coaching, kommer du igång för att ta dig till nästa nivå och med stöd längst vägen.

Tillsammans med ditt skräddarsydda coachprogram och coachsamtal, skapas en tydlig plan som hjälper dig att nå din personliga utveckling med framgång.

Öka din trygghet, arbetsglädje och prestation. Tillsammans skapar detta nycklar till framgång och fortsatt bestående kompetensutveckling för att utvecklas till en Stjärncoach🌟.

Vem passar programmet för?

  • För dig som vill bli en Stjärncoach🌟
  • För dig som är intresserad av personlig utveckling och som vill utvecklas i din roll och som person.
  • För dig som vill ha ett smidigt, kontinuerligt och tillgängligt bollplank.
  • För dig som vill nå bättre resultat.
  • För dig som vill öka din arbetsglädje, prestation och framgång.
Spela videoklipp

Exempel på innehåll i ditt coachprogram:

 Vid varje coachmöte och samtal, anpassar vi dialogen efter dina skräddarsydda behov. Översiktligt följer vi tillsammans den riktning som Utvecklingsplanen visar för att nå framgång i dina mål.

Coachsamtalen genomförs enligt överenskommelse, såväl digitalt som mobilt.

4 st Coachtillfälle – 1 Tim per tillfälle

*Önskas fler coachtillfällen, finns möjlighet att lägga till

Uppföljning görs efter avslutat coachprogrammet, för att följa upp din utvecklingsresa.

1 Uppföljning / 1 Tim

Skräddarsydd utvecklingsmål och plan för att nå dina mål.

Genom att identifiera dina drivkrafter, kan effektiva strategier skapas för att bibehålla din motivation.

Skapa effektiva rutiner och för ökad produktivitet och arbetsglädje.

Handledning och coachstöd i arbetsrelaterade case reflektioner som bidrar till framgång i det praktiska arbetet.

Konkreta verktyg för att bredda sin verktygslåga och som skapar kvalitativa och hållbara resultat.

Några nöjda röster:

Är du redo att ta din personliga utveckling till nästa nivå?