Online utbildning och utveckling med Annika Malm

ceExcellence - utvecklingsplattform
inom arbetsmarknadsfrågor nå din fulla potential
Bli en Stjärncoach🌟

Är du redo att starta din utveckling?

Vem riktar sig ceExcellence till?

ceExcellence utvecklingsplattform, är perfekt för dig som vill utvecklas i din roll och som arbetar med arbetsmarknadsfrågor så som jobbcoaching, arbetslivsinriktad rehabilitering, omställning, osv.

Den vänder sig till dig som har rollen som exempelvis jobbcoach, arbetsmarknadskonsulent, SIUS-konsulent, rehab-koordinator eller kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Ja, det finns många olika yrkestitlar men uppdraget, målet och rollen är ganska lik. Fokus är att coacha, matcha och stötta kandidater in på arbetsmarknaden och ge stöd till arbetsgivare. Detta omfattar många olika arbetsmoment som tillsammans ställer höga kompetenskrav på dig för att nå framgång i ditt arbete.

Arbete kräver både ett gediget förberedelsearbete och ett kvalitativt genomförande till alla du möter. Minst sagt en kompetenskrävande roll.

Vi upplever att det riktas för lite fokus på vilka kompetenser som denna roll kräver. Arbetet ställer bland annat krav på rätt mindset, motivation, kunskap och strategier. Vi vill med ceExcellence rikta fokus på att stötta dig i din kompetensutveckling.

Vi vill därför bidra med kunskap, verktyg och inspiration för att stärka dig i din roll och utveckling att nå framgång och prestera på topp.

”Inom fem år behöver var och en förnya 40-50% av nuvarande kompetenser” (Källa: World Economic Forum)

Behovet av ett ständigt lärande, growth mindset och hög anställningsbarhet är viktiga komponenter hos medarbetare på arbetsmarknaden. Intresse för och ta ansvar för sitt egna lärande och utveckling är ”en förutsättning och en inställning för att klara av dagens och morgondagens arbete och liv” (Källa: Sveriges HR förening, 2021).

Nå din fulla potential och utvecklas till en Stjärncoach🌟 tillsammans med oss!

Verktyg

Bredda din kunskapsmassa

Här får du tillgång till en bred verktygslåda i form av arbetsmaterial och konkreta verktyg, som stöd och tips. Tillsammans, kommer detta ge dig en bredare kunskapsmassa inom olika relevanta kompetensområden, och samtidigt öka din fulla potential och framgång!

EFFEKTIVA VERKTYG

LÄS MER

Film

Kom igång praktiskt

Här har vi samlat olika filmade genomgångar av effektiva och kraftfulla metoder och verktyg. Tillsammans, kommer detta ge dig en guidning hur du effektivt kan tillämpa dessa och samtidigt öka din fulla potential och framgång!

PRAKTISKA GENOMGÅNGAR

LÄS MER

Inspiration

Inspireras till fortsatt kompetensutveckling

Här har vi samlat olika tips, länkar och information för snabb omvärldsbevakning och för att öka din inspiration till fortsatt personlig utveckling. Tillsammans kommer detta ge dig en bredare kunskapsmassa inom relevanta kompetensområden, som ökar din framgång!

Konkreta inspirationstips

LÄS MER

CE Coachprogram

nå din fulla potential med COACHING- bli en stjärncoach🌟

Vill du utvecklas och nå konkreta resultat i din personliga utveckling? Genom ett skräddarsytt coach- och utvecklingsprogram, arbetar vi efter dina behov och mål som kommer ta din utveckling till nästa nivå. Tillsammans utvecklar vi din fulla potential på ett framgångsrikt sätt.

Personlig coachning

LÄS MER

Hej, varmt välkommen!

Vi vill göra det enkelt för dig att utvecklas i vardagen för att skapa framgång och bestående kompetens – din utveckling och framgång är vårt mål!

Många som arbetar med arbetsmarknadsfrågor tillämpar oftast olika arbetsmetoder, för att nå verksamhetsmål.

Vår erfarenhet visar dock att det inte räcker, så därför vill vi betona vikten av att komplettera med andra nyckelkompetenser för att nå större framgång i sitt arbete.

Med över 20 års gedigen erfarenhet inom arbetsmarknadsfrågor, både internationellt och nationellt, ser vi ett stort behov av att fokusera på vikten av kompetensutveckling och de kompetenskrav som arbetet kräver för att nå framgång.

Utvecklingsplattformen ceExcellence™ är skapad av CE Solutions AB med målet att utbilda och utveckla alla som jobbar med arbetsmarknadsfrågor.

CE Solutions erbjuder ett helhetskoncept som inkluderar utbildningar, handledning, IT-verktyg och konsultstöd för verksamheter och personal som arbetar med arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering.

CE Solutions är ett konsult- och utbildningsföretag med spetskompetens inom arbetsmarknasfrågor och metoder så som Supported Employment, Customized Employment, Supported Training™ och liknande metoder.

Varför ceExellence?

Bredda din verktygslåda
nå framgång och din fulla potential

2-2-2

Kunskapsbaserad inspiration

Baserad på över 20 års erfarenheter inom arbetsmarknadsfrågor. Dessutom, inspiration och källor från välkända metoder, teorier och grundare inom sälj, coachning, personlig utveckling, management och psykologi.

Icon 3Created with Sketch.

Smidigt & enkelt

Utvecklas och inspireras på ett enkelt sätt i vardagen. På dina villkor, när du vill och hur ofta du vill. Få snabb tillgång till konkret arbetsmaterial och verktyg samt tips för fortsatt lärande. Dessutom, med möjlighet till personlig online coaching- och utvecklingsprogram.

1

OLIKA NIVÅER

Välj innehåll efter din budget och tid. Att skapa konto är kostnadsfritt och du får genast tillgång till ett basutbud. Det är enkelt att uppgradera till nästa nivå, Premium, för extra material mot en kostnad. För intresse av personlig coaching, skickas en enkel intresseanmälan om CE Coachprogram.

We are what we repeatedly do, Excellence, then, is not an act, but a habit”

Aristoteles
Nyaavsnitt_Podden1

Podden för dig som vill ta del av reflektioner, inspiration och tips inom arbetsmarknadsfrågor, jobbcoaching och Supported Employment.
Vi tar bl a upp ämnen inom HR, sälj, värderingar, coachning, personlig effektivitet och så mycket mer. Ämnen som tillsammans kan bidra till större utveckling för ni ska att nå ännu mer arbetsglädje, effektivitet och framgång i ert arbete. Jag hoppas att ni vill vara med och lyssna!

Skapa konto Kostnadsfritt

få tillgång till vårt material med eget konto

Bas

BREDDA DIN VERKTYGSLÅDA

FÅ TILLGÅNG TILL VERKTYG, INSPIRATION OCH FILM

KOSTNADSFRITT MATERIAL

Få till gång till kostnadsfritt material med eget konto.
Skapa konto