Coachning kan bidra till såväl små som stora förändringar i en individs liv. Att förstå de olika faserna i förändringsprocessen, kan öka förståelsen för människors olika förmågor att hantera en förändring.

[ms-protect-content id="61"]

Ladda hem: Beteendeförändring modell

[/ms-protect-content]

Lämna ett svar