Personlig effektivitet handlar bland annat om att hitta och behålla fokus för att uppnå så optimal produktivitet som möjligt. Ta del av enkla tekniker genom välkänt koncept inom time-management.

[ms-protect-content id="61"] 

The 5 Choices – vägen till Extraordinär produktivitet

Öka din produktivitet och effektivitet i vardagen med hjälpa av boken The 5 Choices, som tar upp hur man bäst håller fokus och energi på rätt saker som leder till extraordinär produktivitet och engagemang i vardagen.

Med ordet extraordinär produktivitet, menar de att man är mer proaktiv och strategisk, når högre mål, ständigt lärande och relationsskapande samt uppnår förbättrad förmåga och hantering av områdena:

Källa: K. Kogon, A.Merrill, L. Rinne, FranklinCovey

Ta del av insikter hur hjärnan funkar och strategier för hur du kan jobba uppnå extraordinärt effektivt arbete i vardagen.

Reflektionsfrågor

[/ms-protect-content]

Lämna ett svar