Ta del av intressant rapport om vanliga utmaningar för ungdomar för att etablera sig på arbetsmarknaden.

[ms-protect-content id="61"]

Här kommer tips på en intressant rapport framtagen SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Rapporten redogör för de vanligaste utmaningarna som samhällen över hela EU står inför då ungdomar ska etablera sig på arbetsmarknaden.

One-stop-shops eller samverkande vägledningscenter för ungdomar med multikompetenta personalteam har införts i flera länder i Östersjöregionen i ett försök att tackla ungdomsarbetslösheten mer effektivt. Metoden syftar till att bland annat öka kunskapen om förebyggande arbete i studieavbrottsfrågan.

Målet är att erbjuda anpassad hjälp för ungdomar som antingen riskerar att bli arbetslösa eller som inte lyckas hitta arbete. Dessa initiativ är intressanta för flaggskeppet ”School to Work” enligt EU:s strategi för utbildningspolitik i Östersjöregionen.

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-497-7.pdf?issuusl=ignore

Reflektionsfrågor
På vilket sätt kan du bidra i samverkan för att förbättra ungas etablering?
På vilket sätt kan du bidra i det förebyggande arbetet med studieavbrott?

[/ms-protect-content]

Lämna ett svar