Skapa motiverande samtal och ge professionellt stöd i att hjälpa människor till förändring.

[ms-protect-content id="61"] 

Motiverande samtal har fyra centrala processer – att engagera, fokusera, framkalla och planera för förändring. Förhållningssättet grundar sig på ett respektfullt samarbete, att väcka klientens egen motivation och att respektera hens autonomi och val. Tillsammans ger detta ett tydligt förhållningssätt, redskap och samtalsteknik som är lämpligt att användas tillsammans med andra arbetsmetoder.

Läs mer om MI – motiverande samtal för att öka både engagemang, kvalitet på relation till klient och förutsättningar till att hjälpa människor till förändring.

Reflektionsfrågor

[/ms-protect-content]

Lämna ett svar