Lär dig förstå människors olika personlighetstyper och kommunikationsstilar samt hur du kan bli ännu mer framgångsrik i dina kundmöten.

[ms-protect-content id="61"]

Ibland kan det vara svårt att se att sälj är ett tydligt inslag arbete att coacha deltagare in på arbetsmarknaden. Vikten att förstå och acceptera att säljarbetet och säljrollen är en avgörande framgångsfaktor i sitt uppdrag, är a och o.

Cherri Tree är en amerikansk entreprenör, föreläsare och säljutvecklare som reser världen över för att utbilda i sin säljmetod B.A.N.K  Code System. Cherri kommunikation- och säljteknik grundare sig på att förstå kundens personlighetskod för att nå bättre resultat.

Cherri ökar förståelsen och acceptansen för sälj genom sin beskrivning: ”Sales is any interaction where one person makes an offer and convinces another person to accept it. So long as you are making an offer and the case for acceptance, you are engaging in sales. If you have ever tried to convince someone to see or do things your way, you are a salesperson”. (Cherri Tree, Why the Buy)

Genom Cheris program lär hon ut träffsäker kommunikation och ett effektivt säljverktyg där man på 90 sekunder lär sig läsa av mottagarens kod och därefter anpassar kommunikationen efter det.

CHERI TREES TRE BÄSTA TIPS FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING!
» Knäck personlighetskoden hos din kund och lär dig vad han/hon värderar främst.
» Prata kundens språk baserat på dennes värderingar, inte dina eller ditt företags.
» Lyssna med förtroende och erbjud kunden det den behöver.

 Reflektionsfråga
Har du koll på din egen och dina potentiella kunders personlighetstyper och på vilket sätt du bäst skall kommunicera för att nå framgångsrika resultat i dina företagskontakter?

[/ms-protect-content]

Lämna ett svar