Öka din omvärldsbevakning genom att inhämta kunskap och uppdaterade nyheter kring ämnet.

[ms-protect-content id="61"]
Var inhämtar du kunskap kring specifika sakfrågor för att på bästa sätt stötta dina deltagare?

Här kommer tips på en viktig länk för att inhämta kunskap och uppdaterade nyheter kring sakfrågor inom funktionshinderområdet, för att bättre stötta människor med funktionsvariationer.

Myndigheten för delaktighet, kallades tidigare för Handisam, är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Myndigheten arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

http://www.mfd.se/

[/ms-protect-content]

Lämna ett svar