Baserad på omfattade studier och gedigen research, lyfts exempel och ny forskning fram om hur vanor fungerar.

[ms-protect-content id="90"]

Enligt den svenska översättningen heter boken ”Vanans makt : varför vi gör som vi gör och hur vi kan ändra på det”.

Baserad på omfattade studier och gedigen research, lyfts exempel och ny forskning fram om hur vanor fungerar. Forskningen visar nämligen att hjärnan inte gör skillnad på dåliga eller goda vanor. Dessutom, ju starkare vana desto mindre är hjärnan aktiv och medveten i beslut som fattas.

Nästan hälften av allt vi gör går på ren vana. Vanor påverkar individens val, gruppers beteende och hela samhällens inriktning. Författaren Charles Duhigg, konkretiserar hur vanor formas och hur de kan brytas samt förklarar varför kunskap om hur vanor fungerar hjälper dig att styra och förändra ditt eget och andra människors beteende.

Vill du komma igång med träningen, bli mer effektiv, nå konkreta mål? Allt börjar med att förstå vanans makt och få insikt om sina vanor såväl goda som dåliga.

Reflektionsfrågor

[/ms-protect-content]

 

Lämna ett svar