”Vill du bli mer stresstålig, må bättre förbättra ditt minne och bli mer kreativ och intelligent? Se då till att röra på dig!” - Anders Hansen är leg. läkare och civilekonom, och arbetar som överläkare i psykiatri.

Ett bra tips för dig som behöver lite inspiration och ideér för att hitta balans och ta hand om dig själv.

[ms-protect-content id="90,61"]
Boken Hjärnstark tar upp flertalet studier från den moderna hjärnforskningen som visar att motion och träning får omfattande och ofattbara effekter på hjärnan.

Boken beskriver ur ett historiskt perspektiv människans evolution, och hur hjärnan fortfarande inte har utvecklats i samma takt som vårt samhälle. Den belyser den paradoxala utmaningen med att hjärnan ses vara ”kvar på savannen”, och hur vår tids digitala revolution och samhälle utsätter människor för lika mycket digital information på 2 dagar som vi gjorde under hela mänsklighetens historia fram till 2003.

Träning gör oss bättre rustade för att möta den värld som allt mindre liknar den vi är utvecklade för.

Dagens samhälle och levnadssätt utsätter oss för olika former av stressfaktorer, såväl kortvarig som långvarig stress, och som dessvärre blivit vardag för oss människor.

Den psykiska ohälsan, stress är en av de största orsakerna till sjukskrivningar, och får påtagliga negativa konsekvenser.

Din livsstil formar din hjärna. Genom motion och träning ges du stor möjlighet att själv ge påtagliga positiva effekter på din mentala, fysiska och psykiska hälsa.

Exempel på positiva effekter som motion och träning ger på vår hjärna

Förslag på motion och träning som leder till synbara och positiva effekter?

Reflektionsfrågor:

Lämna ett svar