GROW

Effektiv metod för att definiera nuläge och önskat läge och samtidigt jobba för att minska gapet. [ms-protect-content id=”90″] Ladda hem: Grow metoden [/ms-protect-content]    

Det professionella samtalet

Det finns olika faktorer som påverkar såväl kvalitén som upplevelsen av ett samtal. Hur kan man på bästa sätt skapa en bra balans mellan givande och tagande? [ms-protect-content id=”90″] Ladda hem: Det professionella samtalet [/ms-protect-content]  

Nyckelvanor

Nå framgång med förändring genom att förstå hur vanor fungerar. Hur kan vi på bästa sätt bryta ovanor och skapa goda vanor? [ms-protect-content id=”90″] Ladda hem: Nyckelvanor [/ms-protect-content]

Coach huset

Det finns många olika metaforer för att beskriva coachning. Vilka delar bör man ta hänsyn till för att genomföra effektiv och framgångsrik coachning? [ms-protect-content id=”90″] Ladda hem: Coach-huset [/ms-protect-content]

Säljstrategi 1 – Om sälj

Nå bättre framgång med försäljning genom att förstå begreppet försäljning. Vilka konkreta strategier och moment krävs i försäljningsarbetet? [ms-protect-content id=”90,61″] Ladda hem: Säljstrategi – om sälj [/ms-protect-content]

Coachverktyg – NÖHRA

Effektiv coachmodell för att sortera, fokusera och föra dialogen framåt. [ms-protect-content id=”90,61″] Ladda hem: Coachverktyg NÖHRA [/ms-protect-content]