Skapa motiverande samtal

Skapa motiverande samtal och ge professionellt stöd i att hjälpa människor till förändring. [ms-protect-content id=”61″]  Motiverande samtal har fyra centrala processer – att engagera, fokusera, framkalla och planera för förändring. Förhållningssättet grundar sig på ett respektfullt samarbete, att väcka klientens egen motivation och att respektera hens autonomi och val. Tillsammans ger detta ett tydligt förhållningssätt, […]

Uppnå optimal produktivitet

Personlig effektivitet handlar bland annat om att hitta och behålla fokus för att uppnå så optimal produktivitet som möjligt. Ta del av enkla tekniker genom välkänt koncept inom time-management. [ms-protect-content id=”61″]  The 5 Choices – vägen till Extraordinär produktivitet Öka din produktivitet och effektivitet i vardagen med hjälpa av boken The 5 Choices, som tar […]

Klara av utmaningar och motgångar

Konsten att inte ge upp, handlar om förmågan och egenskapen som hjälper oss att klara av utmaningar trots motgångar. Vilka förmågor och egenskaper krävs och är det möjligt att utvecklas inom detta? [ms-protect-content id=”61″] Vad är det som gör att vissa fortsätter att kämpa, trots vägar kantade av motgångar, och dessutom når sina mål medan […]

Komfort zon

Vad innebär komfort zon? Vilka strategier kan man tillämpa för att utmana sig själv samt vilka fördelar uppnår vi när vi utmanar oss? [ms-protect-content id=”61″]  Andy Molinsky är professor i beteende- och organisationspsykologi från USA, och har skrivit flera böcker och artiklar i ämnet hur man framgångsrikt kan utmana sig själv, både i sin privata […]

Om försäljning

Ta del av vad forskningen säger om hur hjärnan formar ett köpbeslut och hur detta kan öka din framgång i ditt säljarbete. [ms-protect-content id=”61″] David Hoffelds bok ”The Science of Selling” guidar oss igenom hur hjärnan formar ett köpbeslut, och hur du med denna kunskap kan justera ditt sätt att sälja på ett naturligt och […]

Ungas etablering in på arbetsmarknaden

Ta del av intressant rapport om vanliga utmaningar för ungdomar för att etablera sig på arbetsmarknaden. [ms-protect-content id=”61″] Här kommer tips på en intressant rapport framtagen SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Rapporten redogör för de vanligaste utmaningarna som samhällen över hela EU står inför då ungdomar ska etablera sig på arbetsmarknaden. One-stop-shops eller samverkande vägledningscenter […]

Alla ska vara delaktiga i samhället

Öka din omvärldsbevakning genom att inhämta kunskap och uppdaterade nyheter kring ämnet. [ms-protect-content id=”61″] Var inhämtar du kunskap kring specifika sakfrågor för att på bästa sätt stötta dina deltagare? Här kommer tips på en viktig länk för att inhämta kunskap och uppdaterade nyheter kring sakfrågor inom funktionshinderområdet, för att bättre stötta människor med funktionsvariationer. Myndigheten […]

Arbetsmarknadsfrågor inom den offentliga sektorn

Håll dig uppdaterad gällande arbetsmarknadsfrågor specifikt inom den offentliga sektorn. [ms-protect-content id=”61″] Dagens Industri, har en motsvarande tidning särskilt riktad mot den offentliga sektorn som heter Dagens Samhälle. Tidningen skriver om politik, ekonomi och offentliga affärer och vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen Dagens Samhälle erbjuder nyheter, granskande reportage och intervjuer. https://www.dagenssamhalle.se/ […]

Förstå dina kunder och öka din framgång

Lär dig förstå människors olika personlighetstyper och kommunikationsstilar samt hur du kan bli ännu mer framgångsrik i dina kundmöten. [ms-protect-content id=”61″] Ibland kan det vara svårt att se att sälj är ett tydligt inslag arbete att coacha deltagare in på arbetsmarknaden. Vikten att förstå och acceptera att säljarbetet och säljrollen är en avgörande framgångsfaktor i […]

Öka din arbetsmarknadskunskap

Följ de senaste nyheterna, reflektioner och fakta kring svensk arbetsmarknad. [ms-protect-content id=”61″] Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning och kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft. Arbetsmarknadsnytt omfattar ett brett spektrum av frågor som rör arbetsmarknaden. Portalen erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar […]